ICE Branches

Your complete foreign currency service International Currency Exchange - Global Branches Map International Currency Exchange - Global Branches Map International Currency Exchange - Global Branches Map

Czech Republic

1 Location - 10 Branches

Vaclavske Namesti 55

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 221 425 156

Email us

Monday - Sunday: 07.15 - 01.20

Find us

ICE Praque

Vaclavske Namesti 27

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 224 227 253

Email us

Monday - Sunday: 07.30 - 01.10

Find us

ICE Praque

Vaclavske Namesti 60

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 222 212 224

Email us

Monday - Sunday: 07.55 - 23.45

Find us

ICE Praque

Malostranske Namesti 5

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 257 535 808

Email us

Monday - Sunday: 08.40 - 23.10

Find us

ICE Praque

Mikulasska 6

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 224 234 640

Email us

Monday - Sunday: 10.00 - 22.00

Find us

ICE Praque

Na Prikope 3-5

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 220 145 188

Email us

Monday - Sunday: 08.10 - 20.10

Find us

ICE Praque

Na Prikope 13

Praha 1, 110 00, Czech Republic

+420 224 214 989

Email us

Monday - Sunday: 08.05 - 23.35

Find us

ICE Praque

Karlova 48

Praha 1, Czech Republic

+420 266 312 630

Email us

Monday - Sunday: 10.00 - 22.00

Find us

ICE Praque

Mostecká 24

Praha 1, Czech Republic

+420 257 531 711

Email us

Monday - Sunday: 10.00 - 22.00

Find us

ICE Praque

Vaclavske namesti 45

Praha 1, Czech Republic

+420 222 222 042

Email us

Monday - Sunday: 09.00 – 23.00

Find us

ICE Praque

REKLAMACE / CLAIMS

Zájemce/Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení případných sporů mezi zájemcem/Klientem a provozovatelem u tohoto orgánu : Ředitel International Currency Exchange Czech Republic s.r.o., sídlem Václavské náměstí 55, Praha 1, PSČ 110 00, e-mail: icecr@icecr.cz, tel.: +420 266 310 819, +420 602 384 310


The interested party/Client has the right to seek amicable settlement of eventual disputes between the interested party/Client and the operator at this authority :General manager of International Currency Exchange Czech Republic s.r.o, based Václavské náměstí 1306/55, Praha 1, PSČ 110 00, e-mail: icecr@icecr.cz, tel.: +420 266 310 819, +420 602 384 310


..............................
Zájemce/Klient má právo podat stížnost orgánu dohledu:
Česká národní banka, sídlem Na příkopě 864/28, Praha 1, PSČ 110 00
The interested party/Client has a right to give a complaint to supervisor autority:
Česká národní banka, based Na příkopě 864/28, Praha 1, PSČ 110 00
..............................
Pokud nebudete spokojení s výsledkem vaší případné reklamace, máte možnost obrátit se na subjekt mimosoudního řízení, a to ve sporu ohledně směnárenské činnosti a finančních služeb na finančního arbitra, adresa: Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz a ve sporu ohledně koupě zboží na Českou obchodní inspekci na webové adrese:www.adr.coi.cz.
If you are not satisfied with the result of your potential complaint, you have an option to turn to the subject of extrajudicial procedures and that is in the dispute regarding exchange activities and financial services turn to the financial arbitrator, address: Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz and in the dispute regarding a purchase of goods on web page www.adr.coi.cz

By using our website, you agree to our use of cookies to enhance your experience.